Strategic Risk

Waar ook ter wereld: u wilt zich veilig voelen. AHC verzekert de meest geavanceerde politieke risico’s en arrangeert deze op basis van Full Risk Value of First Loss basis. Mondiale crisissen en verwoestende natuurrampen veranderen de perceptie van verzekeraars. Voorheen waren deze risico’s bijvoorbeeld ingesloten in de dekking van ’All Risks’ polissen. De afgelopen jaren zijn deze risico's allemaal uitgesloten en alleen nog beschikbaar op zogenaamde stand-alone basis. 

Risico's die samenhangen met de wereldwijde handel kunnen dramatische gevolgen hebben. Maatschappelijke en politieke veranderingen in minder stabiele delen van de wereld kunnen snel leiden tot aanzienlijke risico’s voor de aandeelhouderswaarde van uw onderneming. Deze bedrijfsrisico’s maakt AHC inzichtelijk en de kans op eventuele schade wordt hiermee geminimaliseerd.