Risk Engineering

Uitdagende marktontwikkelingen en lastig bedrijfsrisico's kunnen meebrengen dat poliscondities beperkt zijn en een volledige verzekeringsdekking niet altijd mogelijk is. De capaciteit bij verzekeraars vermindert continu en prijzen worden verhoogd. Hierdoor ontstaat een positief klimaat voor Risk Transfer alternatives en de inzet van Captive verzekeraars. Op deze manier komen kostenbesparingen voor u tot stand. 

Om de traditionele verzekeringsgrenzen te verleggen ondersteunt AHC ondernemingen met de volgende diensten: Total Cost of Risk; Loss Control; Actuarial Services; Risk Reduction; Continuity Planning; Riskmanagement; Risk Reporting en Captive Management.