Communicatie

Om aan alle deelnemers binnen het bedrijf een toelichting te geven over de pensioenregeling biedt AHC groepsbijeenkomsten en spreekuren op locatie. Tijdens deze bijeenkomsten en/of spreekuren kunnen wij ook een beeld schetsen van actuele en politieke ontwikkelingen op gebied het van pensioenen.