Beheer

AHC voert het beheer uit van collectieve pensioenregelingen. Het beheren van een collectieve pensioenregeling houdt voor ons in dat de administratie van de pensioenovereenkomst (onafhankelijk) geborgd is in een continu proces van overleg en communicatie over de geldende regeling(en).

AHC pensioenbeheer biedt hiervoor:
• Een vraagbaak/ telefonische helpdesk voor de werkgever
• Uitvoering van, c.q. controles op de jaarroutine van de pensioenuitvoerder
• Steekproefcontrole pensioen- en premieberekening
• Controle rekening-courant
• Uitvoering reglementaire mutatieverwerking
• Administratieve implementatie bij wijziging pensioenregeling
• Managementinformatie omtrent pensioenregeling