Werknemersverzekeringen

Hoe concurrerender de premie voor werknemers, hoe meer er van het salaris over blijft om aan andere zaken uit te geven. AHC biedt daarvoor interessante werknemersverzekeringen.

Voor medewerkers is het van eminent belang dat de financiële gevolgen van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid zo klein mogelijk zijn. Werknemersverzekeringen als de WGA- Hiaat- en WIA- Excedentverzekeringen zijn een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Graag adviseren wij u hierover.